ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ

Գյումրիի Սելեկցիոն կայանի և ռուս-շվեյցարական Բիոնովատիկա ընկերությունների միջև կնքվեց համագործակցության վերաբերյալ հուշագիր: Համագործակցությունը միտված է ներդնել Բիոնովատիկա ընկերության փորձը հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացման գործում:

hy