Phone(+374)312 6 62 39

E-Mailinfo@gselection.am

TimeMon - Fri: 9:00 - 19:00

                                 

Phone(+374)312 6 62 39

                                 

Ջերմատուն

Պետական Ծրագրեր

«Գյումրիի սելեկցիոն կայան» գիտաարտադրական ՓԲԸ-ի ջրմատունը կառուցվել և շահագործվում է 2020 թվականից։ Բացի գյուղատնտեսական մշակաբույսերի (վարունգ, լոլիկ) արտադրությունից, իրականացվում է նաև գիտական փորձարկումներ, որի նպատակն է ուսումնասիրել, այնուհետև բարելավել և կատարելագործել ջերմատան պայմաններում տարբեր մշակաբույսերի մշակության և աճեցման առանձնահատկությունները և ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Այդ նպատակով, ներկայումս փորձարարական նպատակով հիմնված են լոբու սորտերի և կանաչեղենի տեսականու փորձարարական տնկարաններ

hy