Phone(+374)312 6 62 39

E-Mailinfo@gselection.am

TimeMon - Fri: 9:00 - 19:00

                                 

Phone(+374)312 6 62 39

                                 

Կարտոֆիլ

Սեփական Ծրագրեր
ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՍԵՐՄՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

«Գյումրիի սելեկցիոն կայան» գիտա-արտադրական ՓԲԸ-ում 2020 թվականից հիմք է դրվել կարտոֆիլի էլիտա և առաջին վերարտադրության սերմերի արտադրությանը։ Ծրագիրն իրականացվում է ռուսական կարտոֆիլաբուծության առաջատար ՝ <<Ֆատ-Ագրո>> կազմակերպության հետ համատեղ։

Բացի արտադրական նշանակության ցանքերից, Գյումրիի սելեկցիոն կայանում իրականացվում է նաև «Ֆատ-Ագրո» կազմակերպության կողմից տրամադրված, ՀՀ բնակլիմայական պայմաններին առավել հարմար, 14 անուն սերմերի սորտափորձարկման աշխատանքներ, որի արդյունքներն ամփոփելուց հետո, Ընկերություննորոշ սորտերկներդնի արդարական ցիկլում։ 2020-2021 վեգետացիոն տարուց սկսած, <<Գյումրիի սելեկցիոն կայան>> գիտա-արտադրական ՓԲԸ-ն ՀՀ ֆերմերներին կառաջարկի Ընկերության կողմից արտադրված ՀՀ բնակլիմայական պայմաններին հարմարեցված կարտոֆիլի բարձր վերարտադրության սերմեր(վաղահաս, միջահաս, ուշահաս), որոնց որակական հատկանիշները և արտադրողականությունը շատ բարձր են և ի տարբերություն եվրապական տարբեր երկրներից ներկրված սերմերի կունենան անհամեմատ մատչելի գներ։

122607445_651140805549582_6002449821419528405_o
hy