Phone(+374)312 6 62 39

E-Mailinfo@gselection.am

TimeMon - Fri: 9:00 - 19:00

                                 

Phone(+374)312 6 62 39

                                 

Օրգանական սերմեր

Սերմարտադրություն
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՄԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 2019 թվականից «Գյումրիի սելեկցիոն կայան» գիտաարտադրական ՓԲԸ-ում ներդրվեց օրգանական եղանակով հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, գարի) սերմարտադրության ծրագիրը։ Ծրագիրն իրականացվում է ռուս-շվեյցարական «BIONOVATIC» ընկերությանհետ համատեղ, նպատակ ունենալով զարգացնել և ամրապնդել բույսերի պաշտպանության և պարարտացման ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումը և կիրառումը։

Այսօր ավարտվեց ըստ նախորոք մշակված սխեմայի օրգանական պարարտանյութերի տրման վերջին՝ ավարտական փուլը: Հույս ունենք, որ արդյունքը կլինի դրական և մեր ընկերւթյունը կընդլայնի օրգանական ծագում ունեցող աճի խթանիչների, պարարտանյութերի և բույսերի պաշտպանության միջոցների կիրառումը ինչպես հացահատիկային, այնպես էլ այլ մշակաբույսերի ցանքատարածություններում։

hy